سامانه پرداخت آنلاین کمکهای مردمی

قابل پرداخت با کلیه کارتهای تحت شتاب. به جمع خیرین نیکوکار بنیاد حمایت از کودکان مستمند و سرطانی بپیوندید...

ورود به سامانه آنلاین